#hindi ## .. Bahrain Satsangh Bhajan Mala ..
Make your own free website on Tripod.com
##
.. baharain satsa.nga bhajana maalaa ..####
##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

su.ndaramukha shrii gajaanana 
ekadanta shrii gajaanana 
prathama namaami gajaanana 
sura muni va.ndita gajaanana 
he sura muni va.ndita gajaanana 

maanasa bhaja re guru charaNaM
duShtara bhavasaagara taraNaM
guru mahaaraaj guru jaya jaya
sAI.n naatha sad.hguru jaya jaya

OM namaH shivaaya OM namaH shivaaya OM nama shivaaya shivaaya nama OM
aruNaachala shiva aruNaachala shiva aruNaachala shiva aruNa shivohaM

ga.ngaajaTaadhara gaurii sha.nkara girijaa manaramaNa
jaya mR^ityu.njaya mahaadeva maheshvara ma.ngala shubha charaNa
na.ndii vaahana naaga bhuuShaNa nirupama guNasadana
naTanamanohara niilakaNTha hari niiraja dala nayana

maduraapurii nilaye miinaaxii
kaamakoTi nilaye kaamaaxii
kaashiipuraadhiishvarii vishveshvarii
maataa annapuurNeshvarii shrii sha.nkarii

kaalii kaalii mahaa kaalii kapaalinii
durgaa durgaa devii durgaa bhavaanii
ma.ngala gaurii maataa maheshvarii
raaja raajeshvarii laxmii naaraayaNii

kR^iShNa kR^iShNa muku.nda janaardana
kR^iShNa govi.nda naaraayaNa hare
achyutaana.nda govi.nda maadhava
sachchidaana.nda naaraayaNa hare

purandara ra.nga hare viT.hThala
pa.nDhari ra.nga hare viT.hThala 
narahari ra.nga hare viT.hThala
murahari ra.nga hare viT.hThala

viT.hThala hare viT.hThala
paa.nDura.nga viT.hThale hari naaraayaNa
purandara viT.hThale hari naaraayaNa
hari naaraayaNa bhajo naaraayaNa
sAI.n naaraayaNa satya naaraayaNa

vaikuNThapate naaraayaNa
vaarijanayana naaraayaNa
vaxasthala kaustubhamaNi bhuuShita
sha.nkhachakra piitaambara shobhita
naaraayaNa hari naaraayaNa

raamacha.ndra prabhu raghuva.nsha raama
siitaapate jaya jaanakii raama
ahalyoddhaaraka suguNabhi raama
raavaNa sa.nhaara kodaNDa raama
ayodhyaa raama paTTaabhi raama
nava nava su.ndara he siitaaraama

viiraparaakrama viiraadhiviira
sujana paalana shuraadhishuura
shuurasa.nraxaka shuraadhishuura
vaayukumaara vaanaraviira
##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

maata.nga vadana aana.nda sadana
mahaadeva shiva shambho na.ndana 
maayaa vinaashaka muuShika vaahana
maataamaheshvarii bhavaanii na.ndana
mahaagaNapate ma.ngala charaNa
mahaagaNapate ma.ngala charaNa

jaba se meraa iishvar aayaa meraa jiivana badal badal gayaa
jaba se mai.nne tumako paayaa meraa jiivana badal badal gayaa
guru charaNo.n me.n sharaNa le kar
guru deva kii vaaNii suna kar
aise GYaan ko mai.nne paayaa
meraa jiivana badal badal gayaa

ma.ngala shubha kari maataa maheshvari
ambe bhavaanii akhilaaNDeshvari
raajiiva lochani raajaraajeshvari
aadi paraashakti shrii parameshvari
aana.nda daayini he shivasha.nkari

maa.N he maa.N##, ## maa.N he maa.N
viiNaa vaadini sarasvatii maataa
jagata paalini gaurii maataa
ambaa bhavaanii laxmii maataa
sAI.n maataa jagata jananii

sha.nkara saambashiva hara hara
sha.nkara saambashiva jaya jaya
ga.ngaa jaTaadhara gaurii mahesha
cha.ndra kalaadhara he paramesha
kailaasa vaasii kaashiipate
karuNaa saagara gaurii pate

keshava maadhava madhusuudana
shriidhara su.ndara naaraayaNa 
muralii manohara janaardana
achyuta ana.nta naaraayaNa 
##(3 times at different pitches)##
govi.nda jaya jaya gopaala jaya jaya 
##(4 times at different pitches)##

guruvaayurpura shriihari kR^iShNa naaraayaNa gopaala
muku.nda maadhava muraliidhaari naaraayaNa gopaala
naaraayaNa gopaala shrii hari naaraayaNa  gopaala ##(2 times)##
govardhanagiridhaarii muraarii naaraayaNa gopaala
muku.nda maadhava muralii dhaarii naaraayaNa gopaala

manamohana kR^iShNa ku.njavihaarii
mathuraanaatha he giridhaarii
ma.ngala charaNa bhava bhaya haraNa
madhura madhura jaya raadhaa ramaNa 

nanda ke dulaare yashodaa ke pyaare
govi.nda muraare diino.n ke sahaare 
karuNaa saagara giridhara naagara
murali manohara shyaama muraare

jaya jay bhavaanii maa.N ambe bhavaanii maa.N
ambe bhavaanii maa.N sAI.n bhavaanii maa.N 
shiraDii bhavaanii maa.N paarthi bhavaanii maa.N
aatmanivaasii maa.N sAI.n bhavanii maa.N

aatmaa raama ana.nta ramaNa
achyuta keshava hari naaraayaNa
bhava bhaya haraNa va.ndita charaNa
raghukula bhuuShaNa raajiiva lochana
aadi naaraayaNa ana.ntashayana
sachchidaana.nda satya naaraayaNa

agaNita guNa gaNa aprameya aa.njaneya maam.h paahi
a.njani putra parama pavitra raaghava mitra maam.h paahi
##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

jaya gaNaraaya shrii gaNaraaja
jaya gaNaraaya shriigaNaraaja ma.ngalamuurti moriyaa
siddhi vinaayaka ma.ngala daataa
siddhi vinaayaka ma.ngaladaayaka ma.ngala muurti moriyaa
aShTa vinaayaka ma.ngaladaayaka ma.ngala muurti moriyaa
si.nduura vadana pa.nkaja nayana
si.nduura vadana pa.nkaja nayana ma.ngala muurti moriyaa

jaba se meraa iishvar aayaa meraa jiivana badal badal gayaa
jaba se mai.nne tumako paayaa meraa jiivana badal badal gayaa
guru charaNo.n me.n sharaNa le kar
guru deva kii vaaNii suna kar
aise GYaan ko mai.nne paayaa
meraa jiivana badal badal gayaa

shiva shambho shambho shiva shambho mahaadeva
hara hara hare mahaadeva shiva shambho mahaadeva
hara hara hara shambho anaathanaatha shambho
hari OM hari OM hari OM namaH shivaaya

devii bhavaanii jagatajananii
mandahaasini aana.nda daayinii
ma.ngala kaariNi kaaruNya ruupiNi
naaraayaNii devii naaraayaNii
mahiShaasura mardini ambe bhavaanii

shaaradevi shaarade kalaanidhe dayaanidhe 
##(4 times at different pitches)##

vaijayantiidhara vanamaalaadhara
sha.nkhachakradhara piitaambaradhara
shriidhara pura.ndara giridhara naagara
muraliidhara ghanashyaama manohara

govi.nda maadhava gopaala keshava
jaya nanda muku.nda nanda govi.nda raadhe gopaala
giridhaarii giridhaari he raadhe gopaala
ghana shyaama shyaama shyaama jaya jaya raadhe gopaala

kalyaaNa kR^iShNa kamaniiya kR^iShNa kali.nga mardana shrii kR^iShNa
govardhanagiridhaarii muraarii gopii mana sa.nchaarii
bR^i.ndaavana ke tulasii mala piitambaradhaarii muraarii

hare raama hare raama rama raama hare hare
hare kR^iShNa hare kR^iShNa kR^iShNa kR^iShNa hare hare ##( ##hare##) ##

achyutaM keshavaM raamanaaraayaNaM
kR^iShNa daamodaraM vaasudevaM bhaje ##( ##hare##) ##
shriidharaM maadhavaM gopikaa vallabhaM
jaanakii naayakaM raamacha.ndraM bhaje

kR^iShNa kanhaiyaa kR^iShNa kanhaiyaa jaya jaya gopaala nayyaa
jaya jaya gopaala nayyaa ##( ##kR^iShNa##) ##
raadhaamaadhava raadhaa vallabha
devakii vaasudeva nayyaa
jaya jaya gopaala nayyaa

shyaamasu.ndara hari govi.nda bolo
govi.nda bolo hari gopaala bolo ##( ##shyaama##) ##
madana mohana hari govi.nda bolo
kamala nayana hari gopaala bolo
raadhaa ramaNa hari govi.nda bolo ##( ##shyaama##) ##

viira maaruti gambhiira maaruti
viira maaruti ati shuura maaruti
giita maaruti sa.ngiita maaruti
daasa maaruti raama daasa maaruti
bhakta maaruti parama bhakta maaruti

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

prathama vandana gaurii na.ndana
he shiva na.ndana paahi gajaanana 
eka da.nta bahuvanda vinaayaka
vighna haraNa shubha ma.ngala charaNa
praaNasvaruupa paahi gajaanana

sha.nkara guru jaya sha.nkara guru
sha.nkara bhagavatpada sha.nkara guru ##( ##sha.nkara##) ##
apaara mahimaa sha.nkara guru
dayaa saagara sha.nkara guru
gurudeva gurudeva sadguru naatha guru deva

bhajo re bhajo re sadaa durgaa bhavaanii
bhava bhaya bha.njani kaalii bhavaanii ##( ##bhajo re##) ##
mahiShaasura mardini kalyaaNii
kR^ipaa saagarii##, ## he jagata jananii

shambho mahaadeva mallikaarjuna
ma.ngala charaNa trilochana
pinaakadhaarii paarvatii ramaNa ##( ##shambho##) ##
bhava bhaya haraNa sanaatana
paarvatii ramaNa  patita paavana

tripura su.ndari maa.N ambaa dayaa saagarii maa.N
su.ndara vadani maa.N ambaa suguNa manoharii maa.N devii
jaya jaga jananii maa.N ambaa jagadadhaari maa.N
parama kR^ipaalinii maa.N ambaa  paapa vimochanii maa.N

jaya jaya jaya jagata vandinii maa.N
jaya paramesha kR^ipaalinii maa.N ##( ##jaya##) ##
aadi shakti parabrahma svaruupiNii
jaga jananii chaturveda vilaasini
saamba vinodini maataa bhavanii
shaambhavii sha.nkarii moxa pradaayinii

paa.nDura.nga hari muku.nda muraarii
paa.nDura.nga hari paa.nDura.nga hari
deva deva deva mahaadeva deva
aadi deva deva brahmaa viShNu deva

muraliidhara murahara naTavara
gopiijanapriya giridhara ##( ##muralii##) ##
bR^indaavana sa.nchaara jagadaadhaara
yashodaa baala nanda kumaara

shrii raamacha.ndra kR^ipaalu bhaja mana haraNa bhava bhaya daaruNaM .
nava ka.nja lochana ka.nja mukha kara ka.nja pada ka.njaaruNaM ..
kandarpa agaNita amita chhavi##, ## nava niila niirada su.ndaraM .
paTu piita maanahu ta.Dita ruchi shuchi naumi janakasutaa varaM ..
bhaj diinaba.ndhu dinesha daanava daitya va.nsha nikandanaM .
raghunanda aana.nda ka.nda kaushala cha.nda dasharatha na.ndanaM ..
shira mukuTa kuNDala tilaka chaaru udaara a.nga vibhuuShaNaM .
aajaanu bhuja shara chaapa dhara sa.ngraamajita khara duuShaNaM ..
iti vadati tulasiidaasa sha.nkara sheSha muni jana ra.njanaM .
mama hR^idaya ku.nja nivaasa kari kaamaadi khaladala bha.njanaM ..

shivaaya parameshvaraaya shashi shekharaaya nama OM
bhavaaya guNa saambavaaya shiva taaNDavaaya nama OM

viira paraakrama viiraadhi viira
sujana paalana shuuraadhishuura
shuurasa.nraxaka shuuraadhishuura
vaayukumaara vaanaraviira

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

paahi gaNesha gajaanana
sakala roga nivaaraNa
paarvatii putra parama pavitra
paapa vinaashaka vinaayaka
muuShika vaahana modaka hasta
shyaamala varNa vilambita suutra
vaamana ruupa maheshvara putra
vighna vinaashaka paada namaste

sha.nkara shiva sha.nkara shiva sha.nkara shambho
sha.nkara shiva sha.nkara shiva shambho mahaadeva ##( ##sha.nkara##) ##
Dama Dama Damaruu baje sha.nkara ghana ghana gha.nTaa baje
hara hara bhole naatha shambho sha.nkara sAI.n naatha shambho

shriikarii kR^ipaakarii xema.nkarii saayiishvarii
sha.nkarii abhaya.nkarii shubha.nkarii maheshvarii
taaNDava keli priyakarii bhairavii pralaya.nkarii
sarveshvarii su.ndarii dayaa kari maheshvarii

shaarade vishaarade kalaanidhe dayaanidhe 
##(4 times)##

kR^iShNa raama govi.nda naaraayaNa
keshava maadhava hari naaraayaNa
shrii veNugopaala kR^iShNa
maadhava madhusuudana naaraayaNa

ra.nga ra.nga paa.nDura.nga ra.nga viT.hThala
viT.hThala hari viT.hThala ##( ##ra.nga##) ##
rukmiNii sameta pa.nDhari naatha
paa.nDura.nga viT.hThala diinaba.ndhu viT.hThala
viT.hThala hari viT.hThala
viT.hThala hari viT.hThala

gopaala giridhara  baala
gopii lola gokula baala ##( ##gopaala##) ##
goparipaala naaraayaNa 
##(2 times at different pitches)##
naaraayaNa naaraayaNa
goparipaala naaraayaNa
govi.nda govinda naaraayaNa

jaya devii durgaa gaurii sha.nkarii paarvatii
vimala kaamini harinaaraayaNii bhagavatii
veda maataa vidyaadaayinii bhaaratii
ha.nsa vaahanii viiNaapaaNi sarasvatii

shivaaya parameshvaraaya shashi shekharaaya nama OM
bhavaaya guNa saambavaaya shiva taaNDavaaya nama OM
shivaaya parameshvaraaya cha.ndra shekharaaya nama OM
bhavaaya guNa saambavaaya shiva taaNDavaaya nama OM

jagadaashraya shrii raghu raama
jagadaadhaara shrii raama ##( ##jagada##) ##
parama pavana taaraka raama
shrii raama shata koTi praNaama
sharaNaM sharaNaM aatmaa raama
sharaNaM sharaNaM shrii raama

deva deva deva kR^iShNa diina ba.ndhu paahi
 niila megha shyaama kR^iShNa nitya mukta paahi
veNugaana lola kR^iShNa vimala nayana paahi
vishvaruupa vaasudeva deva deva paahi

kamalanayana prabhu kamalaapate
kamalaasana prabhu kamalaakaa.nta
kamalanaabha prabhu kamalaaramaNa
kamaleshvara prabhu kamalaakaa.nta

shyaama su.ndara hari govi.nda bolo
govi.nda bol hari gopaala bolo ##( ##shyaama##) ##
madana mohana hari govi.nda bolo
kamala naaraayaNa hari gopaala bolo
raadhaaramaNa hari govi.nda bolo

viira maaruti gambhiira maaruti
viira maaruti ati shuura maaruti
giita maaruti sa.ngiita maaruti
daasa maaruti raama daasa maaruti
bhakta maaruti parama bhakta maaruti
##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

vighneshvara vinaayaka
vishvaadhara namostute
namostute namostute
vishvaadhara namostute 
sura muni va.ndita vinaayaka
bhava bhaya naasha vinaayaka
sharaNaM sharaNaM vinaayaka
vishvaadhaara namostute 

jaba se meraa iishvar aayaa meraa jiivana badal badal gayaa
jaba se mai.nne tumako paayaa meraa jiivana badal badal gayaa
guru charaNo.n me.n sharaNa le kar
guru deva kii vaaNii suna kar
aise GYaan ko mai.nne paayaa
meraa jiivana badal badal gayaa

shiva haraye hara shivaye
saambasadaashiva haraye ##( ##shiva##) ##
hara hara hara hara mahaadeva
paarvatii ramaNa sadaashiva

namaami sha.nkara tava sharaNaM
bhajaami sha.nkara tava sharaNaM

madhusuudana he muraliidhara
mohana kR^iShNa jaganmohana kR^iShNa ##( ##madhu##) ##
naaraayaNa govi.nda
gopaala he maadhava

kR^iShNa kR^iShNa mana mohana
chita chora raadhaa jiivana 
##(3 times at different pitches)##
meghashyaama madhusuudana
raadhaakaanta yadu na.ndana 
##(3 times at different pitches)##

kR^iShNa kR^iShNa yadu vara kR^iShNa
murahari keshava yaadava maadhava ##( ##kR^iShNa##) ##
muralii manohara kR^iShNa muraarii
kR^iShNa muraarii shyaama muraarii
murahara keshava yaadava maadhava

raama charaNa sukh daayi bhajo re 
##(3 times at different pitches)##
raama naam ke do axar me sab sukh shaanti samaayii re
sAI.n naatha ke charaNa me.n aakar jiivana saphala banaao re

jaya raadhaa maadhava##, ## jaya ku.nja vihaarii
jaya gopii jana vallabha##, ## jaya girivara dhaarii ##( ##jaya##) ##
yashodaa na.ndana vR^ijajana ra.njana
yamunaa tiira vanachaari jaya ku.nja vihaarii
hare kR^iShNa hare kR^iShNa##, ## kR^iShNa kR^iShN hare hare
hare raama hare raama raama raama hare hare

shyaama su.ndara madana mohana jaago more laalaa
praat bhaanu pragaTa bhaye
gvaala baala milina aaye
tumhare darasa dvaare Thaa.De
mohana muralii vaalaa

shyaama su.ndara hari govi.nda bolo
govi.nda bolo hari gopaala bolo ##( ##shyaama##) ##
madana mohana hari govi.nda bolo
kamala nayana hari gopaala bolo
raadhaaramaNa hari govi.nda bolo

viira maaruti gambhiira maaruti
viira maaruti ati shuura maaruti
giita maaruti sa.ngiita maaruti
daasa maaruti raama daasa maaruti
bhakta maaruti parama bhakta maaruti

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

gajaanana OM gajavadana heramba gajaanana
muuShikavaahana gajaanana  modaka hasta gajaanana
paahi paahi gajaanana paarvatii putra gajaanana 

dayaa karo shiva ga.ngaa dhaarii
kR^ipaa karo shiva he tripuraarii ##( ##dayaa##) ##
naama madhura tava ma.ngalakaarii
alakha nira.njana trishuula dhaarii
dayaa karo##, ## dayaa karo##, ## dayaa karo##, ## bholaa bha.nDaarii
dayaa karo##, ## kR^ipaa karo##, ## raxaa karo bholaa bha.nDaarii

akhilaaNDeshvari raajaraajeshvarii
durgaa bhavaanii naaraayaNii ##( ##akhilaaNDeshvari##) ##
mahaa maayaa shiva shakti svaruupiNii
veda  vilaasini naaraayaNii

shriikarii kR^ipaakarii xema.nkari saayiisvarii
sha.nkarii abhaya.nkarii shubha.nkarii maheshvarii
taaNDava keli priyakarii bhairavii pralaya.nkarii
sarveshvarii su.ndari dayaa kari maheshvarii

jaya jaya raghu na.ndana jaya jaanakii jiivana
sharaNaagata paalana jaya jagadodhaarana
raajiivadala lochana jaya jagadaanandana
raajaadhiraaja raamacha.ndra sAI.n jagata vandana

shriinivaasa ve.nkaTesha
shrutajana paripaala govi.nda
shriinivaasa ve.nkaTesha
tirupati girivaasa govi.nda ##( ##shrii##) ##
garu.Da vaahana govi.nda govi.nda
govi.nda govi.nda shriinivaasa govi.nda
govi.nda govi.nda shriinivaasa govi.nda
govi.nda govi.nda ve.nkaTaramaNa govi.nda

raadhe govi.nda bhajo muraare
shyaama muku.nda bhajo muraare ##( ##raadhe##) ##
kR^iShNa govi.nda bhajo muraare
shyaama muku.nda bhajo muraare

vanamaalii raadhaa ramaNa giridhaarii govi.nda
niilamegha su.ndara naaraayaNa govi.nda ##( ##vana##) ##
bhakta hR^idaya mandaara bhaanu koTi su.ndara
nanda nanda gopa bR^i.ndaavana naaraayaNa govi.nda

ana.ntaruupa ana.ntanaama aadimuula naaraayaNa
ana.ntashayana he jagannaatha kamalanayana he maadhava
karuNaasaagara kali.nga nartana
he kR^ipaa si.ndho kR^iShNa

jaya jagadiisha hare muraare
jaya jaganaatha janaardana ##( ##jaya##) ##
jaya vanamaalii jaya giridhaarii
jaya jaya shriihari shyaama muraarii

raadhe shyaama he ghana shyaama
raadhaa maadhava ma.ngala dhaama 
##(2 times)## ##( ##raadhe##) ##
jaya jaya jaya he megha shyaama
megha shyaama megha shyaama
jaya jaya jaya he megha shyaama
jaya jaya bR^indaavana dhaama

aana.nda saagara muralidhara
miiraa prabhu raadhe shyaama veNu gopaala ##( ##aana.nda##) ##
nanda yashodaa aana.nda kishora
jaya jaya gokula baala jaya veNugopaala

shyaama su.ndara madana mohana jaago mere laalaa
praata bhaana pragaTa bhaye
gvaala baala milina aaye
tumhare darasa dvaare Thaa.De
mohana murali vaala

viira maaruti gambhiira maaruti
viira maaruti ati shuura maaruti
giita maaruti sa.ngiita maaruti
daasa maaruti raama daasa maaruti
bhakta maaruti parama bhakta maaruti

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

shambhu kumaara gajaanana
sha.nkarii tanaya gajaanana ##( ##shambhu##) ##
ambikaa tanaya gajaanana
OM gajaanana
ambikaa tanaya gajaanana
ambuja lochana gajaanana

##(each line to be sung only once please)##
hari OM namaH shivaaya ##(high)##
hari OM namaH shivaaya ##(low)## ##( ##hari OM##) ##
hari OM hari OM hari OM namaH shivaaya
hari OM hari OM hari OM namaH shivaaya

sha.nkara shiva sha.nkara shiva sha.nkara shambho
sha.nkara shiva sha.nkara shiva shambho mahaadeva ##( ##sha.nkara##) ##
Dama Dama Damaru baaje sha.nkara ghana ghana gha.nTaa baaje
hara bhole naatha shambho sha.nkara sAI.n naatha shambho

sha.nkara saamba  shiva hara hara
sha.nkara saamba shiva jaya jaya ##( ##sha.nkara##) ##
ga.ngaa jaTaadhara gaurii mahesha
cha.ndra kalaadhara he paramesha
kailaasavaasa kaashii pate
karuNaa saagara gaurii pate

ga.ngaa jaTaadhara gaurii sha.nkara girijaa manaramaNa
jaya mR^ityu.njaya mahaadeva maheshvara managa shubha charaNa
na.ndii vaahana naaga bhuuShaNa
nirupama guNasadana
naTanamanohara niila kaNTha hara
niirajadala nayana

OM shiva OM shiva paraatpara shiva oMkaara shiva tava sharaNaM
namaami sha.nkara bhajaami sha.nkara
umaamaheshvara tava sharaNaM ##( ##OM##) ##
gaurii sha.nkara shambho sha.nkara saamba sadaashiva tava sharaNaM

shiva sha.nkara paarvatii ramaNa
ga.ngaadhara bhuvana dhaaraNa
sharaNaagata va.ndita sharaNa
karuNaakara bhavabhaya haraNa

nandiishvara he naTaraaja
na.ndaatmaja hari naaraayaNa
naagabharaNa namaH shivaaya
naadasvaruupa namo namo

shambho mahaadeva mallikaarjuna
ma.ngala charaNa trilochana
shubha ma.ngala charaNa trilochana
pinaakadhaarii paarvatiiramaNa
bhavabhaya haraNa sanaatana
paarvatiiramaNa patitapaavana

shiva shambho shambho shiva shambho mahaadeva
hara hara mahaadeva shiva shambho mahaadeva
hala hala dhara shambho anaatha naatha shambho
hari OM hari OM hari OM namaH shivaaya

ga.ngaadhara shiva gaurii shiva
shambho sha.nkara saamba shiva ##( ##ga.ngaa##) ##
jaya jagadiishvara jaya parameshvara
he jagadiisha jagadiishvara
vishvaadhaara vishveshvara
shambho sha.nkara saamba shiva

viira maaruti gambhiira maaruti
giita maaruti sa.ngiita maaruti
daasa maaruti raama daasa maaruti
bhakta maaruti parama bhakta maaruti

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

gaurii sutaaya OM nama OM
lambodaraaya OM nama OM ##( ##gaurii##) ##
vighneshvaraaya OM nama OM
vishveshvaraaya OM nama OM

sha.nkara guru jaya sha.nkara guru
sha.nkara bhagavatpada sha.nkara guru ##( ##sha.nkara##) ##
apaara mahimaa sha.nkara guru
dayaa saagara sha.nkara guru
gurudeva gurudeva sadguru naatha guru deva

li.ngotbhavakara li.ngeshvara
parameshvara mam paahi prabho
paahi prabho mam paahi vibho

bolo bolo saba mil bolo OM namaH shivaaya
OM namaH shivaaya OM namaH shivaaya
juuTa jaTaa me.n ga.ngaa dhaarii
trishuula dhaarii Damaruu bajaave
Dama Dama Dama Damaruu baaje
guu.nj uThaa##, ## OM namaH shivaaya
OM nama shivaaya##, ## OM namaH shivaaya##, ## OM nama shivaaya

ga.ngaa dhara shiva gaurii shiva
shambho sha.nkara saamba shiva ##( ##ga.ngaa##) ##
jaya jagadiishvara jaya parameshvara
jagadaadhaara jagadiishvara
vishvaadhara vishveshvara
shambho sha.nkara saamba shiva

cha.ndra shekharaaya nama OM
ga.ngaadharaaya nama OM
OM nama shivaaya nama OM
hara hara haraaya nama OM
shiva shiva shivaaya nama OM
saayiishvaraaya nama OM

bolo naaraayaNa jaya jaya viT.hThala
laxmii naaraayaNa ra.nga ra.nga viT.hThala ##( ##bolo##) ##
govi.nda viT.hThala rukmaNii viT.hThala
gopaala viT.hThala paa.nDura.nga viT.hThala
ra.nga ra.nga viT.hThala paa.nDura.nge viT.hThala

naaraayaNa naaraayaNa bhaja mana naaraayaNa
shrii hari maadhava naaraayaNa bhaja mana naaraayaNa
muralii shyaama mohana shyaama muralii mohana shyaama
shrii raghu raama he ghana shyaama bhaja mana naaraayaNa

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

gaurii na.ndana gajaanana
girijaa na.ndana nira.njana
paarvatii na.ndana shubhaanana
paahi prabho maam.h paahi prasanna
 
OM shiva OM shiva paraatpara shiva oMkaara shiva tava sharaNaM
namaami sha.nkara bhajaami sha.nkara umaa maheshvara tava sharaNaM ##( ##OM##) ##
gaurii sha.nkara shambho sha.nkara saamba sadaashiva tava sharaNaM ##( ##OM##) ##

gaanapriye devii karuNaamayii
kaadambarii ambaa kaatyaayini ##( ##gaana##) ##
harivallabhe shubha daayinii
oMkaara ruupiNii naaraayaNii
bhuvaneshvarii ambaa jaganmohinii
shrii chakra dhaariNii naaraayaNii

raadhikaa jiivana
kR^iShNa janaardana
raadhe govi.nda raadhe gopaala
devakii na.ndana ##( ##raadhikaa##) ##
na.nda na.ndana he gopika ra.njana
na.nda na.ndana he goparipaalana
murali mohana
he madhusuudana

kalaa ruupiNii kaadambarii
naada ruupiNii naaraayaNii ##( ##kalaa##) ##
satyadharmaruupiNii sarveshvarii
ma.ngalakaariNii maheshvarii
kaadambarii naaraayaNii
sarveshvarii ambaa parameshvarii

shriiraama raama jaya jaya raama
raama raama jaya raama  ##( ##raama##) ##
kaushalya suta vardhana raama
shriimat.h dasharatha na.ndana raama
jaanakii jiivana paavana raama
jaanakii jiivana mohana raama
maaruti sevita shrii raghu raama ##( ##raama##) ##

dharaNii naayaka govi.nda
dinakara teja govi.nda ##( ##dharani##) ##
veNugaana priya govi.nda
ve.nkaTaramaNa govi.nda
siitaa naayaka govi.nda
shrita jana paalaka govi.nda

tulasii maalaa dhaarii kR^iShNa tu.nga tiiravi haarii kR^iShNa ##( ##tulasii##) ##
gopii manasa gopaala kR^iShNa
govi.nda govinda sAI.n kR^iShNa ##( ##tulasii##) ##

raama naama taarakaM sadaa bhajo re
sadaa bhajo re sadaa japo re ##( ##raama##) ##
raama raama raama jaya kalyaaNaraama
raama raama raama jaya kodaNDaraama
raama raama raama jaya paTTaabhiraama

xiiraabdhi shayana naaraayaNa
shrii laxmii ramaNa naaraayaNa
naaraayaNa hari naaraayaNa
bhakta jana paripaala naaraayaNa
vaikuNTha vaasa naaraayaNa
vaidehii ramaNa naaraayaNa
naaraayaNa hari naaraayaNa
narahari ruupa naaraayaNa

jaya govi.nda jaya ana.nta na.nda gopaala
mohana muraliidhara shyaama gopaala ##( ##jaya##) ##
su.ndara giridhaarii hare naTavara laala
maadhava keshava madana gopaala

madhura madhura muralii ghanashyaama
mathuraadhipate raadhe shyaama ##( ##madhura##) ##
suuradaasa prabhu he giridhaarii
miiraa ke prabhu hR^idaya vihaarii

aa.njaneya raghuviira raamaduuta maam.h paahi
aa.njaneya mama bandho aa.njaneya dayaasi.ndho
aa.njaneya raghuviira raama bhakta maam.h paahi

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

ma.ngala charaNa gajaanana
gajavadana shubhaanana 
vidyaa daayaka buddhi pradaayaka
gaurii tanaya gajaanana 

namana karuu.n mai.n satguru charaNaM
sab dukhaH haraNa bhavaanii stharana ##( ##namana##) ##
shuddha bhaava dhara a.ntaHkaraNa
sura nara kinnara va.ndita charaNa

namo bhuuta naatha##, ## namo deva deva
namo bhakta paala##, ## namo divya teja ##( ##namo##) ##
bhavabadra kara sadaanirvikaara
namo loka paala namo naaga lola
namo paarvatii vallabha niilakaNTha ##( ##namo##) ##
sadaa suprakaasha mahaa paapa naasha
kaashii vishvanaatha dayaa si.ndhu jaTaa
namo paarvatii vallabha niilakaNTha ##( ##namo##) ##

durge he durge durge jaya jaya maa.N
durge he durge durge jaya jaya maa.N
karuNaasaagari maa.N ##(fast)##
kaali kapaalini maa.N ##(fast)##
jagadodhaariNii maa.N ##(fast)##
durge jaya jaya maa.N
jaya durge jaya jaya maa.N

he maadhava he madhusuudana
daamodara he muralidhara
manamohana he yadunandana
diinavana bhava bhaya bha.njana

garu.Da vaahana naaraayaNa
shrii sheSha shayana naaraayaNa ##( ##garu.Da##) ##
shrii laxmii ramaNa naaraayaNa 
##(3 times at different pitches)##
hari OM hari OM naaraayaNa

jaya govi.nda jaya ana.nta na.nda gopaala
mohana muraliidhara shayana gopaala ##( ##jaya##) ##
su.ndara giridhaarii hare naTavara laala
maadhava keshava madana gopaala ##( ##jaya##) ##

shrii raama raama raama raghunandana raama raama
shrii raama raama raama bharataagraja raama raama
shrii raama raama raama raNadhiira raama raama
shrii raama raama raama sharaNaM bhava raama raama

hari naaraayaNa govi.nda
hari naaraayaNa duritanivaaraNa
hari naaraayaNa govi.nda
keshava maadhava govi.nda ##(twice)##
govi.nda govinda
govi.nda hari govi.nda

madhuvana sa.nchaari shyaama muraarii
he madhusuudana muraliidhaari ##( ##madhu##) ##
maadhava mohana mayuura mukuTa dhara
mathuraa naatha prabhu giridhaarii

raamapujaarii paropakaarii
mahaaviira bajara.ngabalii
satdharmachaarii sadbrahmachaarii
mahaaviira bajara.ngabalii
GYaanaguNa saagara ruupa ujaagara
mahaaviira bajara.ngabalii
kesarina.ndana kalimala bha.njana
mahaaviira bajara.ngabalii
GYaanaguNa saagara ruupa ujaagara
mahaaviira bajara.ngabalii ##( ##raamapujaarii##) ##

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

mahaagaNapate paalayamaam.h
maata.nga vadana paalayamaam.h 
gajamukha naatha paalayamaam.h
sura muni va.ndita paalayamaam.h 

 namana karu mai.n satguru charaNa
sab dukhaH haraNa bhavaanii stharana ##( ##namana##) ##
shuddha bhaava dhara a.ntaHkaraNa
sura nara kinnara va.ndita charaNa

shiva shambho hara hara shambho
bhava naasha kailaasha nivaasa ##( ##shiva##) ##
paarvatii pate hare pashupate
ga.ngaadhara shiva gauriipate

kaadambarii ambaa karuNaakarii
shvetaambarii ambaa jagadiishvarii ##( ##kaadambarii##) ##
shiva sha.nkarii shakti maheshvarii
bhuvaneshvarii ambaa parameshvarii

jaya jaya raamakR^iShNa govi.nda naaraayaNa
 naaraayaNa hari naaraayaNa ##( ##jaya##) ##
shrii laxmii ramaNa naaraayaNa
hari gopa na.nda naaraayaNa
hari OM ana.nta naaraayaNa
hari naaraayaNa 
##(5 times at different pitches)##

he raghu na.ndana dasharatha na.ndana
bhadraadiishvara raama
vaidehii priya vaikuNTha raama
sadaa smaro mai.n raameti raama

murali manohara raadheshyaama
gopii vallabha raadheshyaama
devakii na.ndana raadheshyaama
raadheshyaama jaya raadheshyaama
veNuvilola raadheshyaama
vijayagopala raadheshyaama
nandakumaara raadheshyaama
navaniitachora raadheshyaama

paa.nDura.nga paa.nDura.nga paa.nDura.nga viT.hThala
pa.nDharinaatha pa.nDharinaatha pa.nDharinaatha viT.hThala ##( ##paa.nDura.nga##) ##
hari naaraayaNa hari naaraayana hari naaraayaNa viT.hThala
bhajo naaraayaNa bhajo naaraayaNa bhajo naaraayaNa viT.hThala
naaraayaNa hari naaraayaNa hari naaraayaNa hari viT.hThala
hari naaraayaNa hari naaraayaNa hari naaraayaNa viT.hThala

naaraayaNaM hari naaraayaNaM
naaraayaNaM laxmii naaraayaNaM ##( ##naaraayaNaM##) ##
tava pada sharaNaM naaraayaNaM
sheSha shayana naaraayaNaM

raama duuta rudra viirya
aa.njaneya mahaa viira ##( ##raama##) ##
karuNaa muurti kR^ipaa si.ndho
vaayu putra namo namo ##( ##raama##) ##
siitaa shoka vinaashaka
pavana putra namo namo ##( ##raama##) ##

##________________________________________________________________________##

bhajana maalaa 
##________________________________________________________________________##

jaya lambodara paahi maam.h
jagadambaa suta raxa maam.h ##( ##jaya##) ##
sharaNaagata raxa maam.h
he karuNaanidhe paahi maam.h
shrii gaNanaatha sa.nraxamaam.h
nija bhaktimudan dehimaam.h

namana karu mai.n guru charaNaM guru charaNaM sadguru charaNaM
praNavaananda aana.nda cha.nda
sAI.nguru mamaguru sachchidaana.nda ##( ##namana##) ##
shaanti daayaka guru govi.nda
ma.ngala daayaka sadgurunaatha
iishvarambaa priya tanaya ##( ##namana##) ##

tripuraari shiva sha.nkara
naaga bhuuShaNa naaga bharaNa ##( ##tripurari##) ##
oMkaareshvara namaH shivaaya
mahaa kaaleshvara namaH shivaaya

jagadambike jaya jagadiishvarii
thaaye paraashakti parameshvarii ##( ##jaga##) ##
maaye mahaa maaye maaheshvarii
niiye vinaya thiirkum vishveshvarii ##( ? ? ) ##
onaiye sharaNa dainden karuNaakari  ##( ? ? ) ##
aruvaaye aana.nda lahari gaurii

raadhikaa manohara madana gopaala
diina vatsala he raaja gopaala
bhakta jana mandaara venu gopaala
muralidhara he gaana vilola

dasharathe raama jaya jaya raama
raghukula bhuuShaNa raajaa raama ##( ##dasharathe##) ##
siitaa vallabha su.ndara raama
shrii raama jaya raama satya sAI.n raama

madhura madhura muralii ghana shyaama
mathuraadhipate raadhe shyaama
suuradaasa prabhu he giridhaarii
miiraa ke prabhu hR^idaya vihaarii

raadhe govi.nda bhajo muraare
shyaama muku.nda bhajo muraare ##( ##raadhe##) ##
kR^iShNa govi.nda bhajo muraare
shyaama muku.nda bhajo muraare

madhusuudana hare maadhava
shrii vaasudeva janaardana 
##(2 times at different pitches)##
hare keshava naaraayaNa
shrii hari govi.nda manamohana
janaardana jagatpaalana
diinavana dukhaHbha.njana
aravi.ndalochana aana.ndana
shrii vaasudeva janaardana

##
Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com