Make your own free website on Tripod.com

 


 Shri Vindhyeshvari Chalisa    
.. shrii vindhyeshvarii chaaliisaa ..
dohaa
namo namo vindhyeshvarii namo namo jagadamba .
santajano.n ke kaaja me.n maa.N karatii nahii.n vilamba ..

jaya jaya jaya vindhyaachala raanii . aadi shakti jaga vidita bhavaanii ..
si.nhavaahinii jai jaga maataa . jaya jaya jaya tribhuvana sukhadaataa ..
kaShTa nivaarinii jaya jaga devii . jaya jaya jaya jaya asuraasura sevii ..
mahimaa amita apaara tumhaarii . sheSha sahasa mukha varNata haarii ..
diinana ke duHkha harata bhavaanii . nahi.n dekhyo tuma sama ko_I daanii ..
saba kara manasaa puravata maataa . mahimaa amita jagata vikhyaataa ..
jo jana dhyaana tumhaaro laavai . so turatahi vaa.nchhita phala paavai ..
tuu hii vaiShNavii tuu hii rudraaNii . tuu hii shaaradaa aru brahmaaNii ..
ramaa raadhikaa shaamaa kaalii . tuu hii maata santana pratipaalii ..
umaa maadhavii chaNDii jvaalaa . begi mohi para hohu dayaalaa ..
tuu hii hi.ngalaaja mahaaraanii . tuu hii shiitalaa aru viGYaanii ..
durgaa durga vinaashinii maataa . tuu hii lakShmii jaga sukhadaataa ..
tuu hii jaanhavii aru utraanii . hemaavatii ambe nirvaanii ..
aShTabhujii vaaraahinii devii . karata viShNu shiva jaakara sevii ..
cho.nsaT.hThii devii kalyaanii . gaurii ma.ngalaa saba guNa khaanii ..
paaTana mumbaa danta kumaarii . bhadrakaalii suna vinaya hamaarii ..
vajradhaariNii shoka naashinii . aayu rakShiNii vindhyavaasinii ..
jayaa aura vijayaa baitaalii . maatu sugandhaa aru vikaraalii .
naama ananta tumhaara bhavaanii . baranai.n kimi maanuSha aGYaanii ..
jaa para kR^ipaa maatu tava ho_I . to vaha karai chahai mana jo_I ..
kR^ipaa karahu mo para mahaaraanii . siddhi kariya ambe mama baanii ..
jo nara dharai maatu kara dhyaanaa . taakara sadaa hoya kalyaanaa ..
vipatti taahi sapanehu nahi.n aavai . jo devii kara jaapa karaavai ..
jo nara kaha.n R^iNa hoya apaaraa . so nara paaTha karai shata baaraa ..
nishchaya R^iNa mochana ho_I jaa_I . jo nara paaTha karai mana laa_I ..
astuti jo nara pa.Dhe pa.Dhaave . yaa jaga me.n so bahu sukha paavai ..
jaako vyaadhi sataavai bhaa_I . jaapa karata saba duuri paraa_I ..
jo nara ati bandii maha.n ho_I . baara hajaara paaTha kara so_I ..
nishchaya bandii te chhuTi jaa_I . satya bachana mama maanahu bhaa_I ..
jaa para jo kachhu sa.nkaTa ho_I . nishchaya debihi sumirai so_I ..
jo nara putra hoya nahi.n bhaa_I . so nara yaa vidhi kare upaa_I ..
paa.ncha varSha so paaTha karaavai . nauraatara me.n vipra jimaavai ..
nishchaya hoya prasanna bhavaanii . putra dehi taakaha.n guNa khaanii .
dhvajaa naariyala aani cha.Dhaavai . vidhi sameta puujana karavaavai ..
nita prati paaTha karai mana laa_I . prema sahita nahi.n aana upaa_I ..
yaha shrii vindhyaachala chaaliisaa . ra.nka pa.Dhata hove avaniisaa ..
yaha jani acharaja maanahu bhaa_I . kR^ipaa dR^iShTi taapara ho_I jaa_I ..
jaya jaya jaya jagamaatu bhavaanii . kR^ipaa karahu mo para jana jaanii ..

              aaratii shrii vindhyeshvarii jii kii

suna merii devii parvata vaasinii teraa paara na paayaa .. Teka. ..
paana supaarii dhvajaa naariyala le tarii bhe.nTa cha.Dhaayaa . suna. .
suvaa cholii tere a.nga viraaje kesara tilaka lagaayaa . suna. .
na.nge paga akabara aayaa sone kaa chhatra cha.Dhaayaa . suna. .
u.Nche u.Nche parvata bhayo divaalo niiche shahara basaayaa . suna. .
kaliyuga dvaapara tretaa madhye kaliyuga raaja sabaayaa . suna. .
dhuupa diipa naivedya aaratii mohana bhoga lagaayaa . suna. .
dhyaanuu bhagata maiyaa tere guNa gaavai.n manavaa.nchhita phala paayaa . suna. .
.. iti..

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003