Make your own free website on Tripod.com

 


.. shrii shani chaaliisaa ..
dohaa
jaya gaNesha girijaa suvana ma.ngala karaNa kR^ipaala .
diinana ke dukha duura kari kiijai naatha nihaala ..
jaya jaya shrii shanideva prabhu sunahu vinaya mahaaraaja .
karahu kR^ipaa he ravi tanaya raakhahu janakii laaja ..

jayati jayati shanideva dayaalaa . karata sadaa bhaktana pratipaalaa ..
chaari bhujaa tanu shyaama viraajai . maathe ratana mukuTa chhabi chhaajai ..
parama vishaala manohara bhaalaa . Te.Dhii dR^iShTi bhR^ikuTi vikaraalaa ..
kuNDala shravaNa chamaachama chamake . hiye maala muktana maNi damakai ..
kara me.n gadaa trishuula kuThaaraa . pala bicha karai.n arihi.n sa.nhaaraa ..
pi.ngala kR^iShNo chhaayaa nandana . yama koNastha raudra dukha bha.njana ..
saurii manda shanii dasha naamaa . bhaanu putra puujahi.n saba kaamaa ..
jaapara prabhu prasanna havai.n jaahii.n . ra.nkahu.N raava karai.n kShaNa maahii.n ..
parvatahuu tR^iNa ho_i nihaarata . tR^iNahuu ko parvata kari Daarata ..
raaja milata bana raamahi.n diinhayo . kaike_ihu.N kii mati hari liinhayo ..
banahuu.N me.n mR^iga kapaTa dikhaa_I . maatu jaanakii ga_I churaa_I ..
laShaNahi.n shakti vikala kariDaaraa . machigaa dala me.n haahaakaaraa ..
raavaNa kii gati- mati bauraa_I . raamachandra so.n baira ba.Dhaa_I ..
diyo kiiTa kari ka.nchana la.nkaa . baji bajara.nga biira kii Da.nkaa ..
nR^ipa vikrama para tuhi.n pagu dhaaraa . chitra mayuura nigali gai haaraa ..
haara nau.nlakhaa laagyo chorii . haatha paira Daravaayo torii ..
bhaarii dashaa nikR^iShTa dikhaayo . telahi.n ghara kolhuu chalavaayo ..
vinaya raaga diipaka maha.N kiinhayo.n . taba prasanna prabhu hvai sukha diinhayo.n ..
harishcha.ndra nR^ipa naari bikaanii . aapahu.n bhare.n Doma ghara paanii ..
taise nala para dashaa siraanii . bhuu.njii- miina kuuda ga_I paanii ..
shrii sha.nkarahi.n gahyo jaba jaa_I . paaravatii ko satii karaa_I ..
tanika volokata hii kari riisaa . nabha u.Di gayo gaurisuta siisaa ..
paaNDava para bhai dashaa tumhaarii . bachii draupadii hoti ughaarii ..
kaurava ke bhii gati mati maarayo . yuddha mahaabhaarata kari Daarayo ..
ravi kaha.N mukha maha.N dhari tatkaalaa . lekara kuudi parayo paataalaa ..
sheSha deva- lakhi vinati laa_I . ravi ko mukha te diyo chhu.Daa_I ..
vaahana prabhu ke saata sujaanaa . jaga diggaja gardabha mR^iga svaanaa ..
jambuka si.nha aadi nakha dhaarii . so phala jyotiSha kahata pukaarii ..
gaja vaahana lakShmii gR^iha aavai.n . haya te sukha sampatti upajaavai.n ..
gardabha haani karai bahu kaajaa . si.nha siddhakara raaja samaajaa ..
jambuka buddhi naShTa kara Daarai . mR^iga de kaShTa praaNa sa.nhaarai ..
jaba aavahi.n prabhu svaana savaarii . chorii aadi hoya Dara bhaarii ..
taisahi chaarii charaNa yaha naamaa . svarNa lauha chaa.Ndi aru taamaa ..
lauha charaNa para jaba prabhu aavai.n . dhana jana sampatti naShTa karaavai.n ..
samataa taamra rajata shubhakaarii . svarNa sarva sukha ma.ngala bhaarii ..
jo yaha shani charitra nita gaavai . kabahu.n na dashaa nikR^iShTa sataavai ..
ad.h_bhuuta naatha dikhaavai.n liilaa . karai.n shatru ke nashiba bali Dhiilaa ..
jo paNDita suyogya bulavaa_I . vidhivata shani graha shaa.nti karaa_I ..
piipala jala shani divasa cha.Dhaavata . diipa daana dai bahu sukha paavata ..
kahata raama sundara prabhu daasaa . shani sumirata sukha hota prakaashaa ..

dohaa
paaTha shaniishchara deva ko kiinho.n ' vimala ' tayyaara .
karata paaTha chaaliisa dina ho bhavasaagara paara ..
jo stuti dasharatha jii kiyo sammukha shani nihaara .
sarasa subhaaSha me.n vahii lalitaa likhe.n sudhaara .

shrii shanideva jii kii aaratii

jaya jaya shrii shanideva bhaktana hitakaarii .
suuraja ke putra prabhuu chhaayaa mahataarii .. jaya..
shyaama a.nka vakra dR^iShTa chaturbhujaa dhaarii .
niilaambara dhaara naatha gaja kii asavaarii .. jaya..
kiriTa mukuTa shiisha rajita dipata hai lilaarii .
muktana kii maalaa gale shobhita balihaarii .. jaya..
modaka miShThaana paana cha.Dhata hai.n supaarii .
lohaa tila tela u.Dada mahiShii ati pyaarii .. jaya..
deva danuja R^iShii munii sumarina nara naarii .
vishvanaatha dharata dhyaana sharaNa hai.n tumhaarii .. jaya..


Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003