Make your own free website on Tripod.com

 


 Shri Santoshi Mata Chalisa   
.. shrii santoShii maataa chaaliisaa ..
dohaa
     bandau.n santoShii charaNa riddhi- siddhi daataara .
     dhyaana dharata hii hota nara duHkha saagara se paara ..
     bhaktana ko santoSha de santoShii tava naama .
     kR^ipaa karahu jagadamba aba aayaa tere dhaama ..

jaya santoShii maata anuupama . shaanti daayinii ruupa manorama ..
sundara varaNa chaturbhuja ruupaa . vesha manohara lalita anupaa ..
shvetaambara ruupa manahaarii . maa.N tumhaarii chhavi jaga se nyaarii ..
divya svaruupaa aayata lochana . darshana se ho sa.nkaTa mochana ..
jaya gaNesha kii sutaa bhavaanii . riddhi- siddhi kii putrii GYaanii ..
agama agochara tumharii maayaa . saba para karo kR^ipaa kii chhaayaa ..
naama aneka tumhaare maataa . akhila vishva hai tumako dhyaataa ..
tumane ruupa aneko.n dhaare . ko kahi sake charitra tumhaare ..
dhaama aneka kahaa.N taka kahiye . sumirana taba karake sukha lahiye ..
vindhyaachala me.n vindhyavaasinii . koTeshvara sarasvatii suhaasinii ..
kalakatte me.n tuu hii kaalii . duShTa naashinii mahaakaraalii ..
sambala pura bahucharaa kahaatii . bhaktajano.n kaa duHkha miTaatii ..
jvaalaa jii me.n jvaalaa devii . puujata nitya bhakta jana sevii ..
nagara bamba_I kii mahaaraanii . mahaa lakShmii tuma kalyaaNii ..
maduraa me.n miinaakShii tuma ho . sukha dukha sabakii saakShii tuma ho ..
raajanagara me.n tuma jagadambe . banii bhadrakaalii tuma ambe ..
paavaaga.Dha me.n durgaa maataa . akhila vishva teraa yasha gaataa ..
kaashii puraadhiishvarii maataa . annapuurNaa naama suhaataa ..
sarvaananda karo kalyaaNii . tumhii.n shaaradaa amR^ita vaaNii ..
tumharii mahimaa jala me.n thala me.n . duHkha daaridra saba meTo pala me.n ..
jete R^iShi aura muniishaa . naarada deva aura deveshaa .
isa jagatii ke nara aura naarii . dhyaana dharata hai.n maata tumhaarii ..
jaapara kR^ipaa tumhaarii hotii . vaha paataa bhakti kaa motii ..
duHkha daaridra sa.nkaTa miTa jaataa . dhyaana tumhaaraa jo jana dhyaataa ..
jo jana tumharii mahimaa gaavai . dhyaana tumhaaraa kara sukha paavai ..
jo mana raakhe shuddha bhaavanaa . taakii puuraNa karo kaamanaa ..
kumati nivaari sumati kii daatrii . jayati jayati maataa jagadhaatrii ..
shukravaara kaa divasa suhaavana . jo vrata kare tumhaaraa paavana ..
gu.Da chhole kaa bhoga lagaavai . kathaa tumhaarii sune sunaavai ..
vidhivata puujaa kare tumhaarii . phira prasaada paave shubhakaarii ..
shakti- saamaratha ho jo dhanako . daana- dakShiNaa de viprana ko ..
ve jagatii ke nara au naarii . manavaa.nchhita phala paave.n bhaarii ..
jo jana sharaNa tumhaarii jaave . so nishchaya bhava se tara jaave ..
tumharo dhyaana kumaarii dhyaave . nishchaya manavaa.nchhita vara paavai ..
sadhavaa puujaa kare tumhaarii . amara suhaagina ho vaha naarii ..
vidhavaa dhara ke dhyaana tumhaaraa . bhavasaagara se utare paaraa ..
jayati jayati jaya sankaTa haraNii . vighna vinaashana ma.ngala karanii ..
hama para sa.nkaTa hai ati bhaarii . vegi khabara lo maata hamaarii ..
nishidina dhyaana tumhaaro dhyaataa . deha bhakti vara hama ko maataa ..
yaha chaaliisaa jo nita gaave . so bhavasaagara se tara jaave ..

shrii santoShii maataa kii aaratii jaya santoShii maataa, maiyaa jaya santoShii maataa . apane sevaka jana kii sukh sampati daataa . maiyaa jaya santoShii maataa . sundara chiira sunaharii maa.N dhaaraNa kiinho, maiyaa maa.N dhaaraNa kiinho hiiraa pannaa damake tana shR^i.ngaara kiinho, maiyaa jaya santoShii maataa . geruu laala chhaTaa chhabi badana kamala sohe, maiyaa badana kamala sohe ma.nda ha.Nsata karuNaamayi tribhuvana mana mohe, maiyaa jaya santoShii maataa . svarNa si.nhaasana baiThii cha.Nvara Dule pyaare, maiyaa cha.Nvara Dule pyaare dhuup diipa madhu mevaa, bhoja dhare nyaare, maiyaa jaya santoShii maataa . gu.Da aura chanaa parama priya taa me.n sa.ntoSha kiyo, maiyaa taa me.n santoSha kiyo sa.ntoShii kahalaa_I bhaktana vibhava diyo, maiyaa jaya santoShii maataa . shukravaara priya maanata aaja divasa so hii, maiyaa aaja divasa so hii bhakta ma.nDalii chhaa_I kathaa sunata mo hii, maiyaa jaya santoShii maataa . ma.ndira jaga maga jyoti ma.ngala dhvani chhaa_I, maiyaa ma.ngala dhvani chhaa_I binaya kare.n hama sevaka charanana sira naa_I, maiyaa jaya santoShii maataa . bhakti bhaavamaya puujaa a.ngiikR^ita kiijai, maiyaa a.ngiikR^ita kiijai jo mana base hamaare ichchhita phala diijai, maiyaa jaya santoShii maataa . dukhii daridrii rogii sa.nkaTa mukta kiye, maiyaa sa.nkaTa mukta kiye bahu dhana dhaanya bhare ghara sukha saubhaagya diye, maiyaa jaya santoShii maataa . dhyaana dhare jo teraa vaa.Nchhita phala paayo, manavaa.Nchhita phala paayo puujaa kathaa shravaNa kara ghara aananda aayo, maiyaa jaya santoShii maataa . charaNa gahe kii lajjaa rakhiyo jagadambe, maiyaa rakhiyo jagadambe sa.nkaTa tuu hii nivaare dayaamayii ambe, maiyaa jaya santoShii maataa . santoShii maataa kii aaratii jo koii jana gaave, maiyaa jo koii jana gaave R^iddhi siddhi sukha sampati jii bhara ke paave, maiyaa jaya santoShii maataa . .. iti..

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003