Make your own free website on Tripod.com

 


.. shrii hanumaana chaaliisaa ..
   dohaa

   shriiguru charana saroja raja nija manu mukuru sudhaari .
   barana_uu.N raghubara bimala jasu jo daayaku phala chaari ..

   buddhihiina tanu jaanike sumirau.n pavanakumaara .
   bala buddhi bidyaa dehu mohi.n harahu kalesa bikaara ..

   chaupaaii

       jaya hanumaana GYaana guna saagara .
       jaya kapiisa tihu.N loka ujaagara ..
         raama duuta atulita bala dhaamaa .
         a.njaniputra pavanasuta naamaa ..         
       mahaabiira bikrama bajara.ngii .
       kumati nivaara sumati ke sa.ngii ..
         ka.nchana barana biraaja subesaa .
         kaanana ku.nDala ku.nchita kesaa ..
       haatha bajra au dhvajaa biraajai .
       kaa.Ndhe muu.Nja janeuu saajai ..
         sa.nkara suvana kesariina.ndana .
         teja prataapa mahaa jaga ba.ndana ..
       vidyaavaana gunii ati chaatura .
       raama kaaja karibe ko aatura ..
         prabhu charitra sunibe ko rasiyaa .
         raama lakhana siitaa mana basiyaa ..

       suukShma ruupa dhari siyahi.n dikhaavaa .
       bikaTa ruupa dhari la.nka jaraavaa ..
         bhiima ruupa dhari asura sa.Nhaare .
         raamacha.ndra ke kaaja sa.Nvaare ..
       laaya sajiivana lakhana jiyaaye .
       shriiraghubiira haraShi ura laaye ..
         raghupati kiinhii bahuta ba.Daaii .
         tuma mama priya bharatahi sama bhaaii ..
       sahasa badana tumharo jasa gaavai.n .
       asa kahi shriipati ka.nTha lagaavai.n ..
         sanakaadika brahmaadi muniisaa .
         naarada saarada sahita ahiisaa ..           
       jama kubera digapaala jahaa.N te .
       kabi kobida kahi sake kahaa.N te ..
         tuma upakaara sugriivahi.n kiinhaa .
         raama milaaya raaja pada diinhaa ..

       tumharo ma.ntra bibhiiShana maanaa .
       la.nkesvara bhae saba jaga jaanaa ..
         juga sahastra jojana para bhaanuu .
         liilyo taahi madhura phala jaanuu ..
       prabhu mudrikaa meli mukha maahii.n .
       jaladhi laa.Nghi gaye acharaja naahii.n ..
         durgama kaaja jagata ke jete .
         sugama anugraha tumhare tete ..
       raama duaare tuma rakhavaare .
       hota na aaGYaa binu paisaare ..
         saba sukha lahai tumhaarii saranaa .
         tuma rachchhaka kaahuu ko Dara naa ..
       aapana teja samhaaro aapai .
       tiino.n loka haa.Nka te.n kaa.Npai ..
         bhuuta pisaacha nikaTa nahi.n aavai .
         mahaabiira jaba naama sunaavai ..

       naasai roga harai saba piiraa .
       japata nira.ntara hanumata biiraa ..
         sa.nkaTa te.n hanumaana chhu.Daavai .
         mana krama bachana dhyaana jo laavai ..
       saba para raama tapasvii raajaa .
       tina ke kaaja sakala tuma saajaa ..
         aura manoratha jo koii laavai .
         soii amita jiivana phala paavai ..
       chaaro.n juga parataapa tumhaaraa .
       hai parasiddha jagata ujiyaaraa ..   
         saadhu sa.nta ke tuma rakhavaare .
         asura nika.ndana raama dulaare ..
       aShTa siddhi nau nidhi ke daataa .
       asa bara diina jaanakii maataa ..     
         raama rasaayana tumhare paasaa .
         sadaa raho raghupati ke daasaa ..

       tumhare bhajana raama ko paavai .
       janama janama ke dukha bisaraavai ..
         a.nta kaala raghubara pura jaaii .
         jahaa.N janma haribhakta kahaaii ..
       aura devataa chitta na dharaI .
       hanumata seii sarba sukha karaI ..  
         sa.nkaTa kaTai miTai saba piiraa ..
         jo sumirai hanumata balabiiraa ..
       jai jai jai hanumaana gosaaii.n .
       kR^ipaa karahu guru deva kii naaii.n ..
         jo sata baara paaTha kara koii .
         chhuuTahi ba.ndi mahaa sukha hoii ..
       jo yaha pa.Dhai hanumaana chaliisaa .
       hoya siddhi saakhii gauriisaa ..
         tulasiidaasa sadaa hari cheraa .
         kiijai naatha hR^idaya ma.Nha Deraa ..

   dohaa

   pavanatanaya sa.nkaTa harana ma.ngala muurati ruupa .
   raama lakhana siitaa sahita hR^idaya basahu sura bhuupa ..

   aaratii

       ma.ngala muuratii maaruta na.ndana
       sakala ama.ngala muula nika.ndana
       pavanatanaya sa.ntana hitakaarii
       hR^idaya biraajata avadha bihaarii
       maatu pitaa guruu gaNapati saarada
       shiva sameTha shaMbhuu shuka naarada
       charana kamala bindhau saba kaahu
       dehu raamapada nehu nibaahu
       jai jai jai hanumaana gosaaii.n
       kR^ipaa karahu guru deva kii naaii.n
       ba.ndhana raama lakhana vaidehii
       yaha tulasii ke parama sanehii

   .. siyaavara raamacha.ndrajii kii jaya..

Please send comments & suggestions to sanskrit@cheerful.com

 

July 03, 2003